حساب کاربری

مقالات من

12

مقالات مورد علاقه

125

اعتبار

20.000 تومان
مراحل ارسال مقاله پذیرش قوانین و مقررات 1 انتخاب موضوع 2 مشخصات نویسندگان 3 پیشنهاد داور 4 توضیحات تکمیلی 5 ارسال فایل 6
به عنوان قسمتی از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک لیست زیر را چک نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن علامت بزنند.
مقاله قبلا چاپ نشده و هم اکنون در نشریه ای دیگر تحت بررسی برای چاپ نیست.
فایل مقاله ارسالی به فرمت .docx می باشد.متن مقاله بر طبق اصول مقاله نویسی و مرجع نگاری راهنمای نویسندگان است که در قسمت در باره مجله یافت می شود.
در فایل مقاله ارسالی، نام نویسنده ذکر نشده است.(رعایت داوری محرمانه ). تعداد کلمات مقاله (شامل تمام بخش ها من جمله منابع) بیش از ۸۰۰۰ کلمه نیست. تاییدیه سایر نویسندگان را اخذ نموده و بر روی سامانه قرار خواهم داد. از مدت زمان داوری مقاله(حداقل ۴ ماه) و مدت زمان انتظار جهت چاپ مقاله(حداقل یک سال از تاریخ پایان داوری) مطلع گردیدم. به عنوان قسمتی از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک لیست زیر را چک نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن علامت بزنند.
مقاله قبلا چاپ نشده و هم اکنون در نشریه ای دیگر تحت بررسی برای چاپ نیست.
فایل مقاله ارسالی به فرمت .docx می باشد.متن مقاله بر طبق اصول مقاله نویسی و مرجع نگاری راهنمای نویسندگان است که در قسمت در باره مجله یافت می شود.
در فایل مقاله ارسالی، نام نویسنده ذکر نشده است.(رعایت داوری محرمانه ). تعداد کلمات مقاله (شامل تمام بخش ها من جمله منابع) بیش از ۸۰۰۰ کلمه نیست. تاییدیه سایر نویسندگان را اخذ نموده و بر روی سامانه قرار خواهم داد. از مدت زمان داوری مقاله(حداقل ۴ ماه) و مدت زمان انتظار جهت چاپ مقاله(حداقل یک سال از تاریخ پایان داوری) مطلع گردیدم.